วาไรตี้

ปฏิทินวันพระ 2557

ปฏิทินวันพระ 2557

สำหรับปี 2557 เพื่อนคงอยารู้ว่ามีวันพระวันไหนบ้างแล้ววันสำคัญทางศาสนาตรงกับวันที่เท่าไร horoworld มีมาฝากค่ะ

ปฏิทินวันพระ 2557 เดือนมกราคม

วันพุธที่ 8 มกราคม 2557 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 2
วันพุธที่ 15 มกราคม 2557 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 2
วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 2
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2557 เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 2


ปฏิทินวันพระ 2557  เดือนกุมภาพันธ์

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ตรงกับ วันมาฆบูชา
วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 3
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 3


ปฏิทินวันพระ 2557  เดือนมีนาคม

วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4
วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2557 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4
วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม2557 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 4
วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 4


ปฏิทินวันพระ 2557 เดือนเมษายน

วันจันทร์ที่ 7 เมษายน 2557 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 5
วันจันทร์ที่ 14 เมษายน 2557 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ตรงกับ วันสงกรานต์
วันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 5
วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 เป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 5


ปฏิทินวันพระ 2557 เดือนพฤษภาคม

วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6
วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2557 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ตรงกับ วันวิสาชบูชา
วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6
วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 6


ปฏิทินวันพระ 2557 เดือนมิถุนายน

วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 7
วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7
วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 7
วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 เป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 7


ปฏิทินวันพระ 2557 เดือนกรกฎาคม

วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8
วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2557 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ตรงกับ วันอาสาฬหบูชา
วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 8
วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557 เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 8


ปฏิทินวันพระ 2557 เดือนสิงหาคม

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9
วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2557 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9
วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 9
วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557 เป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 9


ปฏิทินวันพระ 2557 เดือนกันยายน

วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10
วันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10
วันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 10
วันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10


ปฏิทินวันพระ 2557 เดือนตุลาคม

วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11
วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ตรงกับ วันออกพรรษา
วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 11
วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2557 เป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 11
วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12


ปฏิทินวันพระ 2557 เดือนพฤศจิกายน

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตรงกับ วันลอยกระทง
วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 12
วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 12
วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 1


ปฏิทินวันพระ 2557 เดือนธันวาคม

วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2557 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 1
วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2557 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 1
วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 เป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 1
วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2557 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 2 ตรงกับ วันสิ้นปี

asdf

เข้าสู่หน้าเว็บ horoworld แบบปกติ