ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน จัดอย่างไรให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนต่ำแหน่ง

ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน จัดอย่างไรให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนต่ำแหน่ง

ฮวงจุ้ย Horoworld วันนี้ เรามีการจัด ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน ทำนายโดย อ.ประธาน นักพยากรณ์ประจำเว็บ Horoworld.com ที่จะขอมาบอกวิธีการจัด ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานอย่างไรให้ได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง แต่จะต้องทำอย่างไรบ้างนั้นเรามาดูพร้อมกันเลย!!ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน

         ความเจริญความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของบุคคลากร หรือการได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนต่ำแหน่ง สามารถมาจากหลากหลายปัจจัย ระดับการศึกษา ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ความเชียวชาญเฉพาะเรื่อง ความเป็นบุคลากรมืออาชีพ ความเป็นผู้นำ ความเป็นผู้รอบรู้รอบด้าน มีวิสัยทัศน์มองการไกล มีทั้งศาสตร์และศิลป์ ในการบริหารงาน และบริหารคน และเป็นบุคลากรสำคัญที่องศ์กรต้องการ นี้ก็เป็นเหตุปัจจัยหนึ่ง ในการได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนต่ำแหน่งในองศ์กร จะเห็นได้ว่าหากบุคลากรมีความเพียบพร้อม การจัดฮวงจุ้ยก็จะเป็นพลังขับเคลื่อนเร่งให้การเลื่อนขั้นเลือนต่ำแหน่งก็เร็วมากขึ้นเป็นทวีคูณ เร่งให้บุคลากรมีความตื่นตัวมีสติใช้ปัญญาอยู่กับการปฏิบัติงาน ช่วยดึงศักยภาพออกมาแทบทุกด้าน ส่งผลให้ผลงานโดนเด่นผิดพลาดน้อยได้รับความไว้วางใจของหัวหน้าผู้บังคับบันชาสูงๆ ขึ้นไปไม่สิ้นสุด เพื่อนร่วมงานให้ความรวมมือเป็นอย่างดี ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข ทำงานไปมีแต่ความสุขใจสุขกาย ส่งผลให้การดำเนินชีวิตโดยรวมประสบความสำเร็จ เป็นอานิสงส์จากการจัดฮวงจุ้ยที่ถูกต้อง จึงเป็นที่นิยมกันมากในกลุ่มชนที่ต้องการความกว้าหน้า ความเจริญรุ่งเรือง การได้รับการยอมรับ การยกย่องการเชิดชูเกียรติศักดิ์ศรีในหน้าที่การงาน ในงานที่รับผิดชอบ จึงไม่แปลงที่คนทั่วโลกนิยมกันมากในสมัยนี้


         การจักฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานจึงเป็นส่วนสำคัญปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้บุคลากร ได้รับความเจริญความกว้าหน้าในหน้าที่การงาน และเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงานรอบข้าง ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี การจัดโต๊ะจำเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยหลักวิชา ผังแปดทิศที่แบ่งพื้นที่ห้องออกเป็น เก้าช่องเท่า ๆ กันแต่ละช่องของพื้นที่จะแสดงความปรารถนาประจำพื้นที่ในแต่ละต่ำแหน่งต่างกัน มีความหมายที่แน่นอน แต่ละพื้นที่ที่ถูกแบ่ง จะแสดงออกให้เห็นถึงพลังชีต่างๆ เป็นการทำงานของพลังงานธาตุทั้งห้า ธาตุดิน ธาตุโลหะ ธาตุน้ำ ธาตุไม้ และ ธาตุไฟ เป็นพลังงานที่ส่งเสริม ควบคุม และทำลาย ไปในตัวพร้อมๆกัน เราอาศัยพลังเหล่านี้มาเสริมสร้าง มาปรับความสมดุลของพลัง ขจัดพลังร้ายเสริมพลังดี ให้กับพื้นที่หรือบุคคลากรเป็นผู้ที่ได้รับ

         การจัดฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานจึงต้องรู้ วันเดือนปีเกิด เพื่อรู้รหัสประจำตัว รู้ดวงพื้นที่  รู้ดวงคนรู้ดวงพิ้นที่ก็จะรู้ว่าบุคคลากรคนนี้ควรจะจัดโต๊ะอย่างไร ควรหันหน้าไปทิศไหน เพื่อตอนรับกับพลังงานที่ก่อเกิดส่งเสริม หรือหลีกเลียงพลังทำลาย โดยควบคุมให้พลังสมดุลตลอดเวลา ซึ่งต้องให้เคล็ดเข้าช่วยในบางกรณี บางกรณีก็ไม่ต้องใช้ แล้วแต่ข้อมูลของบุคลากร และดวงพื้นที่เข้ากันได้พอเหมาะ พลังงานธรรมชาติก็จะส่งผลให้เต็มที ก่อเกิดความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ได้ยศเลื่อนต่ำแน่งต่างๆ ก็ตามมาไม่ขาดสาย

         วิธีคำนวณหารหัสประจำตัวของตนเอง ให้ใช้ พ.ศ. ที่เกิด ลบด้วยตัวเลข 543 จะได้ผลลัพธ์เป็น ค.ศ. แล้วนำผลลัพธ์ที่ได้ บวกกันทุกตัว จนได้เป็นเลขตัวเดียว ผู้ชายให้นำผลลัพธ์ไปลบ(-)ด้วยเลข 11 ถ้าลบแล้วผลลัพธ์ได้เป็นเลข 5 ให้ใช้เลข 2 เป็นรหัสประจำตัว ผู้หญิงให้นำผลลัพธ์ไปบวก(+)กับตัวเลข 4 ถ้าบวกแล้วผลลัพธ์ ได้เลข 5 ให้ใช้เลข 8 เป็นรหัสประจำตัวและก้าบวกลบแล้วได้ตัวเลขอื่นๆ ก็ให้ใช้เป็นเลขรหัสไปเลย

         วิธีหาดวงพื้นที่ หรือจัดหน้าโต๊ะทำงาน ต้องรู้ว่าหันหน้าโต๊ะไปทางทิศไหน  โดยคำนึงด้านหน้าโล่งด้านซ้ายเคลื่อนไหวได้ เช่นทางเดินเข้าเดินออกโต๊ะสะดวก ด้านหลังมั่นคง(ไม่เคลื่อนไหว) ด้านขวาสงบนิ่ง วางของไม่สูงมากนัก เพื่อตอนรับกับพลังงานที่ดีส่งเสริมและขจัดพลังร้ายในตัว

         หรือหากไม่สมารถจัดโต๊ะนั่งทำงานตามหลักที่แน่ะนำได้ ก็ให้ใช้ นักษัตรประจำปีเกิดของตัวเองมาวางในต่ำแหน่งทิศที่มังกรดีทิศอันเป็นมงคลที่ให้คุณ อย่างเช่น  คนเกิดปีชวด ใช้สัญลักษณ์หนูมาวางบนโต๊ะเพื่อกระตุ้นพลังมงคลพลังดีให้กับคนนั่งโต๊ะนั้นๆ  คนเกิดปีฉลู ให้สัญลักษณ์วัว , คนเกิดปีขาล ให้ใช้สัญลักษณ์เสือ , คนเกิดปีเถาะ ให้ใช้สัญลักษณ์ กระต่าย , คนเกิดปีมะโรง ใช้สัญลักษณ์งูใหญ่ , ตนเกิดปีมะเส้ง ใช้สัญลักษณ์งูเล็ก , คนเกิดปีมะเมีย ให้ใช้สัญลักษณ์ม้า, คนเกิดปีมะแม ให้ใช้สัญลักษณ์แพะ, คนเกิดปีวอกให้ ใช้สัญลักษณ์ลิง ,คนเกิดปีระกา ให้ใช้สัญลักษณ์ไก่ ,คนเกิดปีจอ ให้ใช้สัญลักษณ์ หมา หรือรูปหมา , คนเกิดปีกุน ให้ใช้สัญลักษณ์ หมู

         สัญลักษณ์ทั้งสิบสองนักษัตรควรทำด้วยทองดีที่สุดหรือทองแดงรองลงมา หรือใช้สีเสื่อผ้าที่ไม่ขัดกับวันเกิดของตัวเอง อย่างเช่นตนเกิดวัน อาทิตย์ ไม่ควรใช้เสือผ้าสีฟ้าน้ำเงิน เกิดวันจันทร์ไม่ควรใช้สีแดง  เกิดวันอังคารไม่ควรใช้สีเหลือง เกิดพุธไม่ควรใช้สีชมพู เกิดวันพฤหัสไม่ควรใช้สีดำ เกิดวันศุกร์ไม่ควรใช้สี่ขาวนวล และคนเกิดวันเสาร์ไม่ควยใช้เสือผ้าสีเขียวเป็นต้น

หากบุคลากรสามารถจักพื้นที่จัดโต๊ะได้ ก็ให้ใช้ผังแปดทิศ ตามต่ำแหน่ง ตามรูปข้างล่างนี้

         โดยให้เลือกพื้นที่ หมายเลข 4,9,3 หรือ  1,8,3,4,9 สำหรับห้องทำงาน

         แต่โดยทั่วไปบุคลากร ไม่สามารถเลือกพื้นที่หรือเลือกต่ำแหน่งวางโต๊ะทำงานได้ ตามหลักฮวงจุ้ยที่แนะนำเสมอไป ดั่งนั้นบุคลากรควรมีทางเลือกที่เหมาะสมกว่าเท่าทำได้ ง่ายที่สุดเลือกใช้ สัญลักษณ์ นักษัตร ประจำปีเกิดของตนตัวเอง วางบนโต๊ะในต่ำแหน่ง แห่งทิศที่ถูกต้องตามรายละเอียดด้านล่างนี้ ตามแผนภูมิทิศทางสิบสองนักษัตร
       

แผนภูมิทิศทางสิบสองนักษัตร

แผนภูมิทิศทางสิบสองนักษัตร         ทิศทางสิบสองนักษัตร

   ราศีชวด    ระหว่าง    345-15   องศา

   ราศีฉลู    ระหว่าง    15-45     องศา

   ราศีขาล     ระหว่าง    45-75     องศา

   ราศีเถาะ    ระหว่าง    75-105   องศา

   ราศีมะโรง    ระหว่าง    105-135  องศา

   ราศีมะเส้ง    ระหว่าง    135-165  องศา

   ราศีมะเมีย    ระหว่าง    165-195  องศา

   ราศีมะแม    ระหว่าง     195-225  องศา

  ราศีวอก    ระหว่าง    225-255  องศา

  ราศีระกา    ระหว่าง    255-285  องศา

  ราศีจอ    ระหว่าง    285-315  องศา

  ราศีกุน    ระหว่าง    315-345  องศา


         ให้วางสัญลักษณ์ นักษัตรของตนเองให้ตรงกับองศาที่ให้มาตามทิศจริงที่โต๊ะทำงานของแต่ละคน ให้ทำตามนี้ ทุกคนก็จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนต่ำแหน่งตามใจปรารถนาในที่สุด รวมองศ์ประกอบอื่นๆ ด้วย บุคลากรต้องมีจิตบริสุทธิ์ และทำงานเต็มความสามารถด้วยนะ  การจัดฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานจึงเกิดอานิสงส์ดั่งกล่าว
                                               


                                         

ข้อมูลนี้(Content) เป็นสิทธิ์ของเว็บไซต์ www.horoworld.com เท่านั้น
หากท่านต้องการนำข้อมูลนี้ ไปเผยแพร่ กรุณานำข้อความการให้เครดิตบทความ(ที่ด้านล่าง) 

ได้แก่ โฮโรเวิลด์โลโก้ ข้อความ พร้อมลิงค์  ให้ครบถ้วน 
และวางไว้ใต้บทความ(Content)ที่คุณนำไปเผยแพร่ที่เว็บไซต์ของคุณด้วยคะข้อความการให้เครดิตบทความ ดูดวง กับ www.horoworld.com 

ดูดวงฟรี  ดูดวงแม่นๆ ได้อีกเพียบที่นี่ http://www.horoworld.com
พูดคุย ดูดวงฟรีๆ ในเว็บบอร์ด กับหมอดูโฮโรเวิลด์ ที่นี่

 

เข้าสู่หน้าเว็บ horoworld แบบปกติ